Tenttiarkisto

TENTTIARKISTO
ARKISTOPÄIVITYKSET
01.04.2016
***

Lisätty useita tenttejä.
***

Aerogeofysiikka
Alueellinen malmigeologia / Regional ore geology
Emäksisten kerrosintruusioiden geologia
Endogeeniset prosessit
Fysikaalinen kemia 1
Fysikaalinen sedimentologia
Geophysical methods in economic geology
Geokemian Analytiikka
Geokemian peruskurssi
Geokemian peruskurssi laskut
Geoympäristötekniikka
GIS ja paikkatiedon perusteet
GIS-paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät geotieteissä
Glasiaaligeologia II
Glasiaaligeologian perusteet
Globaalit ympäristönmuutokset neogeenin aikana
Gold deposits
Hydrogeologia
Hydrologian ja hydrogeofysiikan perusteet
Hydrologiset prosessit
Hydrothermal ore deposits
Igneous petrology
Johdatus geofysiikkaan
Johdatus globaaliin ympäristögeofysiikkaan
Johdatus kiinteän maan geofysiikkaan
Johdatus malmigeologiaan
Johdatus Suomen kallioperägeologiaan
Johdatus tähtitieteeseen
Johdatus ympäristögeokemiaan
Kaivostekniikka
Kallioperän geofysikaaliset tutkimusnemetelmät
Kemian perusteet
Kiinteän maan geofysiikka
Kivien ja mineraalien tekninen käyttö
Kvartääristratigrafia
Kvartääristratigrafian siitepölykurssi II
Lentogeofysiikka
Louhintatekniikka
Louhinta- ja kaivostekniikka
Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät
Maaperägeologinen malminetsintä
Maaperägeologinen malminetsintä jatkokurssi I
Maaperägeologisen malminetsinnän jatkokurssi II
Magmatic ore deposits
Malmigeologia / Ore geology
Malmimineralogia
Metamorfistenkivien petrologia
Meteoriitit ja törmäyskraaterit
Meteorologian perusteet
Mineralogian perusteet
Ni deposits in Fennoscandia
Optinen mineralogia
Petrografia I
Petrologia
Planetologia I
Planetologia II
Prekambrin sedimentologia
Rakennegeologia
Rikastustekniikan perusmenetelmät
Sedimentary ore deposits
Sedimentologia
Sedimenttikivien petrologia
Sedimenttirakenteet
Seismologia ja maan rakenne
Selenologia

Structural geology for economic geologists
Suomen maaperägeologia
Tektoniikka
Terrestisten planeettojen basalttinen vulkanismi
Turpeen hyödyntäminen
Turvegeologia
Vihreän kemian perusteet
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 1
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 2
Yleinen mineralogia
Ympäristöekologia
Ympäristötekniikan perusta