Geologin elämää ELY-keskuksessa


Warning: Illegal string offset 'custom_option' in /srv/nikoli.org/htdocs/wp-content/themes/wpuniversity/single.php on line 12

Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on yhteensä 464 luokiteltua pohjavesialuetta. Siinä sitä riittää suojeltavaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolmella asian parissa työskentelevälle maaperägeologilla. Vaikka valtion ympäristöhallinto ei ehkä ole ensimmäisenä mieleen tuleva työpaikka geologille, geologeja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa edellä mainittujen lisäksi ainakin luokittelemassa pohjavesialueita, pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvissä tehtävissä sekä perehtymässä maa-ainesten ottamisalueiden tilanteeseen. Näistä viimeksi mainittu on ollut oma työmaani tämän vuoden ajan. Aiemmin mainittujen kolmen maakunnan pohjavesialueilla sijaitsee noin 1700 kartoitettua sora- ja hiekkakuoppaa, iältään todella vanhoista nykyisin käytössä oleviin. Monella kuopalla pohjavedenpinta on näkyvissä tai hyvin lähellä sitä, mikä on riskialtista pohjaveden laadun kannalta. Etenkin, kun juomavesi otetaan niistä samoista pohjavesimuodostumista. Pidemmittä puheitta tositapahtumiin pohjautuvaan työviikkooni:

Optimized-DSC_0176

Maanantai

Työpaikan strateginen sijainti junaradan varrella ja liukuva työaika mahdollistavat viikonlopun jatkamisen reissun päällä maanantaiaamuun asti, joten saavun toimistolle vasta yhdeksän jälkeen. Maanantai kuluu edellisen maastoreissun kuvia järjestäessä, muistiinpanojen puhtaaksikirjoituksessa sekä tulosten käsittelyssä, esimerkiksi vertailtaessa havaintoja maa-aineslupien lupamääräyksiin.

Tiistai

Maastokäynnillä löytyi pari nopeaa puuttumista vaativaa rikkomusta, jotka uhkaavat pohjaveden laatua. Kokoan havainnot, kuvat ja kartat muistioksi, jonka lähetän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-ainesten ottamisen valvonta kun kuuluu ensisijaisesti kunnan tehtäviin. Samassa yhteydessä ilmoitan myös maastosta löytämistäni jätekasoista (kuntaan) ja maaperälle ja pohjavedelle mahdollisesti riskialttiista vanhasta turkistarhasta (ELYn pima-ihmisille). Yksi maastossakävijä toimii siis silminä useampaankin asiaan, millä on työllistävä vaikutus.

Keskiviikko

Valmistelen loppuviikon maastokäyntejä. Kohteet olen valinnut jo aiemmin, mutta vielä pitää koostaa pöytäkirja havainnoille sekä laatia kartat. ArcGIS on kovassa käytössä koko päivän ja lopputuloksena on siisti nippu karttoja helpottamaan loppuviikon työtä.

Torstai ja perjantai

Maastotöissä nimeltä mainitsemattomassa kunnassa. Käyntikohteet vaihtelevat täysin metsittyneistä hyvin vanhoista soramontuista viime vuonna käytöstä poistuneisiin vielä hiekkaisiin alueisiin. Sää vaihtelee ukkoskuurosta aurinkoon, mutta eihän geologi pientä (tai suurempaakaan) vesisadetta pelkää. Maastotöissä voi sattua ja tapahtua, ja niinpä jännitänkin perjantaina hiljalleen tyhjenevää takarengasta. Pääsen kuitenkin takaisin toimistolle, kunhan käyn täyttämässä renkaan välillä.

Talvi voi yllättää maastotöissä vielä kesäkuussakin.

Talvi voi yllättää maastotöissä vielä kesäkuussakin.

Kirjoittaja valmistui (maaperä)geologiksi vuonna 2015 ja on ensimmäisessä ”oikeassa” työpaikassaan.

Tilda Rantataro